Jerusalem Thar- Lo ngaithla ve r’u!!!

April 28th, 2014 4:16 pm by raltedebbie

He hla hi lo ngaithla ve ru. Hmanni LPS demand channela ka hmua ka zawng char2a. voiin youtubea ka hmu hlaua. ka rawn share ve top mai. A hla thu athain a nung em ani. a hla hming  “Jerusalem Thar”  Satu Boia Puruolte,  

“Halleluijah Ka sual faina Krista thisen, Khawpui thianghlim luhtheihna thisen hlu, Ka thianghlimna le ka felna aloni, Thisen Thisen Hlu ka chatuan hla alo ni”. 

Similar Posts:

Recent Posts:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.